APARAT PRODUKCYJNY

Społeczeństwo, w którym aparat produkcyjny przez pewien okres czasu utrzymywany jest na nie­zmiennym poziomie, nie znajduje się bynajmniej w stanie zastoju gospodarczego, lecz w stanie gospodarczej regresji, jeśli w społe­czeństwie tym istnieje przyrost ludności (ponieważ tym samym do­chód przypadający na jednostkę jest coraz mniejszy). By mieć do czynienia z zastojem gospodarczym, wystarczy sprawić, by możli­wości produkcyjne danego społeczeństwa rozwijały się w równym stopniu, w jakim następuje wzrost ludności. Z postępem więc gos­podarczym, o którym tu mamy mówić, będziemy mieli do czynie­nia dopiero wtedy, gdy wzrost produkcji będzie się dokonywał szybciej, niż będzie rosła ludność.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)