BADANIA PORÓWNAWCZE

Oczywiście badania porównawcze będą uzasadnione jedy­nie o tyle, o ile nie będą zadowalały się powierzchownymi analo­giami, o ile nie będą się zadowalały szukaniem podobieństw, lecz może z jeszcze większym naciskiem będą analizowały przyczyny występujących różnic , o ile będą umiały zjawisko badane różni­cować i klasyfikować.Problem powstania społeczeństwa industrialnego nie jest jedynie problemem akademićkim. Problem industrializacji kra­jów gospodarczo słabo rozwiniętych jest dziś jednym z najważniej­szych zagadnień, wobec których stoi świat. I choć spotyka się jesz­cze w krajach bogatych bonzów, którzy usiłują tłumaczyć narodom biednym nieracjonalność ich prób industrializacyjnych  — zjawis­kiem socjologicznie najdonioślejszym jest fakt, iż wszystkie narody świata chcą industrializacji i są gotowe do ofiar dla jej zrealizo­wania. Publikacje na ten temat mnożą się od kilkunastu lat i każ­dy rok przynosi nową ich falę.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)