BILANS RUCHU NATURALNEGO

Jednym słowem bilans ruchu naturalnego, mimo całej swej zależności od całokształtu warunków społeczno-gospodarczych, odznacza się jednak w pewnym stopniu autonomicznością. Jako ta­ki jest on czynnikiem niejako z zewnątrz wchodzącym do życia społeczno-gospodarczego, na które wywiera olbrzymi wpływ. Życie społeczno-gospodarcze musi się z czynnikiem tym liczyć jako z czymś danym.Zdajemy sobie sprawę z tego, że z właściwym sobie na­turę lizmem hitlerowska myśl naukowa miała tendencję do pod­kreślania biologicznego charakteru przyrostu naturalnego — czym tezę tę do pewnego stopnia obrzydziła nauce współczesnej, a w każ­dym razie kazała jej ustosunkowywać się do tej tezy podejrzliwie . Zdajemy sobie sprawę z tego, że współczesna racjonalna polityka populacyjna doprowadza do niezwykle daleko posuniętego uzależ­nienia bilansu ruchu naturalnego od czynników społecznych.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)