DANY KAPITAŁ

Jeżeli teraz zaczniemy nasze rozważania od epoki pier­wotnego osadnictwa, to w każdym momencie tej epoki stwierdzić możemy pewien stan zaludnienia i pewien stan kapitałowy. Kapi­tałem, warsztatem produkcyjnym, jest w pierwszym rzędzie zago­spodarowana, przygotowana do uprawy ziemia. Na tym kapitale dane społeczeństwo osiąga pewien dochód, pozwalający mu żyć na określonym poziomie. Jeśli zaś teraz uwzględnimy dokonujący się w tym społeczeństwie w pewnym okresie czasu pewien przyrost ludności, to jasne będzie, że społeczeństwo to stoi przed alternaty­wą: albo żyć w większej liczbie z tego samego kapitału, czyli po­godzić się z obniżką swej stopy życiowej, albo też zwiększyć ka­pitał.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)