FAKT IMPORTU

Fakt importu wyższej techniki ma niesłychanie doniosłe konsekwencje. Pociąga on za sobą ogromne wyolbrzymienie nierównomierności rozwoju ekonomicznego. W klasycznym przebiegu rewolucji przemysłowej (An­glia) przewrót ekonomiczny i techniczny, choć oczywiście niejed- noczesny we wszystkich dziedzinach produkcji, stanowi jednak wewnętrznie powiązaną całość, w której jedno ogniwo łańcucha zahacza o następne i tak dalej. W krajach rozwijających się póź­niej zależności te są poważnie osłabione lub nawet spaczone. Jedna gałąź produkcji może uzyskać jak najnowocześniejsze na swój czas wyposażenie, gdy inne produkują metodami archaicznymi. Doty­czy to nawet poszczególnych etapów jednego procesu produkcyj­nego. Ponieważ jednak zależności ekonomiczne działają mimo wszystko, pociąga to za sobą wielką ilość imprez nieudanych, ban­kructw etc., a co za tym idzie stosunkowo większy społeczny koszt industrializacji.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)