GENERALNE STWIERDZENIA

Jeśli więc wysuwamy na czoło badanych przez nas za­gadnień problem wielkości dochodu społecznego przypadającego na jednostkę, to tym samym wprowadzamy do problematyki społecz­no-gospodarczej czynnik heterogeniczny i to o niezwykle doniosłej roli. Czynnikiem tym jest ruch ludności. Jest to czynnik w pew­nej mierze naturalny. Wypowiadając to twierdzenie nie zapominamy bynaj­mniej o wszystkim, co zostało powiedziane na temat społecznego charakteru naturalnego ruchu ludności. Generalne stwierdzenia o wpływie poziomu zamożności i kultury na jego wysokość, wpływie działającym w kierunku jego zwiększenia (na niższych szczeblach zamożności) i zmniejszenia (na szczeblach wyższych) — mają już dziś charakter prawd oczywistych.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)