INŻYNIER LUB LEKARZ

I tak inżynier lub lekarz muszą mieć środki na nabywanie potrzebnych im książek, no i czas na ich czytanie, tragarz musi mieć zwiększoną ilość tłuszczu w pokarmach i ilość godzin odpoczynku po pracy itd. W jak najpełniejszym przeprowadzeniu tych różnic konsumpcji każdy członek społeczeństwa jest jak najżywiej zainte­resowany osobiście. Tylko one pozwolą mu być spokojnym o jego dzieci, nie kłopotać się swym losem w starości, a przede wszystkim korzystać z pełnowartościowych usług innych członków społeczeńs­twa (lekarzy, inżynierów, tragarzy itd.). Jeśli więc występujemy przeciwko różnicom w konsumpcji poszczególnych grup obywateli, to mamy na myśli przywileje konsumpcyjne, które w najmniejszym stopniu nie przyczyniają się do sprawniejszego funkcjonowania spo­łecznego aparatu produkcyjnego, opierają się zaś na prawie włas­ności środków produkcji względnie prawie dziedziczenia.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!