KAŻDE SPOŁECZEŃSTWO

Każde społeczeństwo dysponuje jakimś aparatem produk­cyjnym, na którym może wyprodukować sobie pewien dochód. Je­żeli w danym momencie poznamy wielkość dochodu społecznego i liczebność społeczeństwa, eo ipso poznamy wielkość dochodu, przy­padającą na głowę ludności. Jeśli teraz do tego danego nam stanu wprowadzona zostanie zmiana przez czynnik pochodzenia hetero­genicznego  — mianowicie przez przyrost ludności — ulegnie au­tomatycznej zmianie i ostateczny rezultat gospodarki społecznej: stopa życiowa ludności. Ponieważ zaś czynnik przyrostu natural­nego ludności może być uważany za czynnik stały, mimo że działa­jący z różnym natężeniem, to jasnym się stanie, że społeczny apa­rat produkcyjny musi być stale rozbudowywany, by umożliwić sta­ły wzrost dochodu społecznego.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)