KOEGZYSTENCJA ASYNCHRONIZMÓW

Koegzystencja asynchronizmów. W klasycznym przy­padku Anglii nowe formy organizacji produkcji powstawały na gruzach starych. Na ziemiach polskich natomiast obserwujemy znacznie dłuższe współistnienie form typowych dla różnych sta­diów rozwoju ekonomicznego. Odnosi się czasem wrażenie, że trzy stadia rozwoju kapitalizmu w przemyśle istnieją niejako jedno­cześnie obok siebie. W czasie gdy Żyrardów jest już niewątpliwie wielką fabryką lniarską, wysoko na swój czas wyekwipowaną tech­nicznie, opartą o regularny kredyt bankowy, ze zorganizowanym krajowym i zagranicznym rynkiem zbytu — w tym samym Kró­lestwie Polskim istnieją lniarskie manufaktury, istnieje lniarskie rzemiosło i istnieje, i to na masową skalę, domowa przeróbka lnu na własne potrzeby na wsi.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)