KONCENTRACJA I CENTRALIZACJA

Wbrew narodnikom kapitalizm w Polsce kapitalistycznej sięgał głęboko, warunkował całość życia całego społeczeństwa pol­skiego. Ale wulgaryzacją byłby wniosek, że sięgał w ten sam spo­sób i warunkował tymi samymi metodami, co i w Europie Za­chodniej. Koncentracja i centralizacja kapitału dokonywała się, i to z w; elką siłą, tak w rolnictwie, jak i w przemyśle polskim. Ale i ona dokonywała się swoistymi metodami. Metody te zresztą nie były bynajmniej jakąś „polską specyfiką”. Były prawidłowością. Były formą, w jakiej przejawiały się zasadnicze prawidłowości kapita­lizmu w krajach zacofanych, występującą tym jaskrawiej, im bar­dziej zacofany kraj analizujemy. Pażitnow, badając rosyjski prze­mysł wełniany w końcu XIX i początku XX w., zauważył, że kon­centracja dokonuje się w nim przede wszystkim kosztem zakładów średnich, pozostawiając na rynku obok siebie kolosy przemysłowe produkcję drobnotowarową. Czy to wyjątek? Myślę, że to właśnie podstawowa prawidłowość i że dalsze badania ujawnią występowa­nie tej prawidłowości i w innych branżach, i w innych krajach za­cofanych.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)