KONIECZNOŚĆ RÓŻNIC

Uznajemy koniecz­ność jakościowych, a nawet i ilościowych różnic w konsumpcji po­szczególnych członków społeczeństwa w zależności od wieku, płci, miejsca zamieszkania, kwalifikacji fizycznych i umysłowych, za­wodu itp. Jednak wszystkie te różnice muszą być społecznie uzasad­nione. Każda z nich musi przyczyniać się do sprawniejszego funk­cjonowania społecznego aparatu produkcyjnego, musi umożliwiać jednostce zwiększenie jej wkładu do ogólnospołecznego dorobku. Tego rodzaju różnice w konsumpcji są nie tylko zjawiskiem, które trzeba tolerować, ale o które trzeba walczyć.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!