LIKWIDOWANIE JEDNOSTEK

Koncentracja w takich krajach działa  poprzez likwi­dowanie średnich jednostek gospodarczych, 2-o nie przez likwido­wanie jednostek drobnych, lecz przez długotrwałe utrzymywanie ich na krawędzi proletaryzacji i wprzęganie w ukryty sposób w za­leżność od wielkiego kapitału. Kartelizacja występuje w takich krajach na znacznie niższych niż to miało miejsce np. w Anglii szczeblach rozwoju przemysłu, wraz z nią wszystkie objawy „mal- tuzjanizmu” ekonomicznego jako hamulec dalszego wzrostu gospo­darczego. Siła wpływów drobnomieszczańskich w takim kraju sta­je się hamulcem walki o dalszy jego postęp społeczny i gospodar­czy, a w momentach krytycznych drobnomieszczaństwo może się stać bazą masową dla podejmowanych przez rządzący krajem so­jusz obszarniczo-burżuazyjny awantur faszystowskich.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)