MANUFAKTURA- MATKA FABRYKI

Maszyn natomiast nie produkuje się już metodami rzemieślniczo- -manufakturowymi. W okresie rewolucji przemysłowej maszyny .budowane są przez manufaktury. Tylko manufaktura może być matką fabryki. Gdy fabryki są już budowane przez fabryki, gdy maszyny są produkowane maszynami — rewolucja przemysłowa jest skończona. Jesteśmy więc skłonni do przyznania prymatu dwu kry­teriom:dyktatowi wyrobów zmechanizowanych na rynku i produkcji maszyn maszynami.One naszym zdaniem decydują o zakończeniu rewolucji przemy­słowej.Pozostaje pytanie, czy muszą one występować synchro­nicznie? Naszym zdaniem tak, z tym że kryterium drugie występu­je z reguły nieco wcześniej niż pierwsze, będące w pewnym stop­niu jego bezpośrednim skutkiem.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)