NA PIERWSZYM PLANIE

Wysunięcie na pierwszy plan sprawy produkcji ma jesz­cze dalsze niezwykle doniosłe znaczenie. Regulując wielkość pro­dukcji różnych kategorii dóbr regulujemy tym samym dochód re­alny różnych klas społecznych. Jeśli zwiększamy produkcję jakie­goś dobra powszechnie konsumowanego, np. tanich materiałów odzieżowych, to tym samym czynimy artykuł ten tańszym i umo­żliwiamy ludności pełniejsze pokrycie potrzeby posiadania go, czy­li zwiększamy jej dochód realny. Jeśli natomiast przeciwnie, zmniejszamy produkcję jakiegoś dobra luksusowego, np. samocho­dów osobowych, domków willowych itp., to tym samym czynimy dobro to bardziej niedostępnym, czyli zmniejszamy dochód realny klas uprzywilejowanych.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)