ODCHYLENIA OD PODZIAŁU

Odchylenia od mate­matycznie równego podziału dochodu między członków społeczeń­stwa, będące skutkiem uwzględniania tych nielicznych czynników, oceniamy dodatnio i dlatego unikamy nawet stosowania wobec tych zjawisk terminu „przywilej społeczny”. Wszelkie inne nato­miast odchylenia nazywamy przywilejem społecznym w sensie pe­joratywnym. Zagadnienie przywileju społecznego jest więc cen­tralnym zagadnieniem historii społecznej, której przedmiotem są dzieje systemu podziału dochodu społecznego i czynników podział ten kształtujących.W ten sposób zagadnienie, wymienione w tytule niniej­szego wykładu, polega na powiązaniu dwóch problemów, będących osiami dwóch części, na jakie rozpada się historia społeczno-gospo- darcza. Przy proponowanym tu ujęciu i rozumieniu przedmiotu i zakresu tej dyscypliny zagadnienie to jest z istoty rzeczy najważ­niejsze, centralne, szczytowe.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)