ODMIENNE TREŚCIOWO

Klasami w rozumieniu niniejszego opra­cowania będą właśnie zbiorowiska osobników, których udział w do­chodzie społecznym, innymi słowy, których stopa życiowa waha się mniej więcej równomiernie, a w każdym razie jednokierunkowo . Pojęcie to, odmienne treściowo, co do zakresu de facto będzie się pokrywać z tym, jakie przyjęło się w dziejach myśli socjalistycznej.W społeczeństwie bezklasowym przeciętna stopa życiowa byłaby sprawdzianem i miernikiem osiągnięć gospodarstwa spo­łecznego . W społeczeństwie klasowym rolę tę spełnia wielkość abstrakcyjna: wartość dochodu społecznego przypadającego na gło­wę ludności. Jeśli pokrycie ludzkich materialnych potrzeb jest ce­lem społecznej działalności gospodarczej, to przeciętna wielkość produkcji, przypadającej na głowę ludności, jako wynik tej dzia­łalności, jako realizacja tego celu, jest jedyną możliwą podstawą do opiniowania o niej.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)