OPÓŹNIENIE W ROZWOJU

Tak więc Polska, jak wszystkie zapóźnione w rozwoju gospodarczym kraje, jest państwem, gdzie teorie antago­nistyczne znajdują największy posłuch — a zrealizowane najmniej korzyści mogą przynieść. Inaczej oczywiście rzecz przedstawia się w krajach bardziej gospodarczo rozwiniętych. Występująca tam wielka liczebność klas uprzywilejowanych i średnich przy jedno­cześnie wielkim globalnym dochodzie społecznym, czyni wysu­wanie na czoło hasła zrównania dochodów najbardziej racjonal­nym.Chcemy w tej drażliwej sprawie być dobrze zrozumiani. Nie twierdzimy bynajmniej, że nie należy dążyć do jak najszybsze­go zrównania (słowa tego używamy z zastrzeżeniami, wyrażonymi na początku) dochodów, a zwłaszcza do bezwzględnego obcięcia do­chodów klas wyższych, czyli kapitalistów, oraz tak licznych w Pol­sce, a tak mało produktywnych klas średnich, urzędników i drob­nomieszczaństwa. Przeciwnie.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)