PIERWSZE FABRYKI

Pierwsze fabryki maszyn w Królestwie Polskim produkują nie ma­szyny tkackie, lecz maszyny rolnicze. Ponieważ jednak podstawo­we prawa ekonomiczne działały, przemysł ciężki i w Europie Wschodniej musiał odznaczać się wyższym składem organicznym kapitału, wolniejszym obrotem kapitału i zwracał lokaty w znacz­nie dłuzszym okresie czasu — stąd konieczność interwencji pań­stwa. Państwo wyposaża przemysł ciężki w środki pieniężne oraz bezpośrednio w siły wytwórcze (dobra ziemskie zawierające kopa­liny, lasy, chłopską siłę roboczą). W zależności od stopnia upienie- zema gospodarki narodowej ta albo tamta forma wyposażania prze­mysłu ciężkiego przez państwo odgrywa większą rolę.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)