POCZĄTKI KAPITALIZMU

Jeśli idzie o początki „pierwszego” w historii kapitalizmu, tj. kapitalizmu angielskiego, dysponujemy ogromnym dorobkiem badań w linii, którą ostatnio modnym jest nazywać „instytucjonal­ną” (Marks, Mantoux, J.L. i B. Hammond) i przeciwko której ostat­nio daje się zaobserwować pewna reakcja. Kwestionuje się, jako­by ogradzanie (enclosures) miały zawczasu stworzyć gotową dla mającego powstać przemysłu „rezerwową armię pracy”. Nie wcho­dząc w meritum sporu przypuszczać można, że obie biorące w nim udział strony zgodzą się chyba z wnioskiem Ashtona (solids.ryzują­cego się jak się zdaje z Chambersem), że „pracodawcy… dokładali dużo wysiłku dla znalezienia nowych źródeł siły roboczej, naucze­nia robotników nowych metod oraz skłonienia ich — prośbą czy groźbą — do poddania się wymogom pracy regularnej i kontrolo­wanej”.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)