POCZĄTKI KAPITALIZMU W POLSCE

Dzieje stosunku historyków do złożonego kompleksu zja­wisk określanych mianem kapitalizmu to pasjonujący temat ba­dań *. Nie mamy tu, niestety, możliwości choćby ich naszkicować. Pragniemy tylko, nim przejdziemy do właściwego tematu, zasta­nowić się pokrótce nad niektórymi aktualnymi w tej dziedzinie ten­dencjami.Przede wszystkim wyróżnić pragniemy stanowiska „opty­mistyczne” i „pesymistyczne”, przyjmując za ich typowych repre­zentantów historyka amerykańskiego J.U. Nefa i historyka angiel­skiego T.S. Ashtona.Nef  przeciwstawia cywilizacji przemysłowej, która ja­koby zagubiła zrozumienie dla wiecznych wartości ludzkich, cy­wilizację Ancien Regime’u, doceniającą trwałe, jakościowe walory kultury. Za Ancien Regime’u doceniać miano np. walor rozmowy dyskusji — w cywilizacji przemysłowej miał on zaginąć.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)