PODKREŚLENIE DYNAMIZMU

Podkreślenie swoistego dynamizmu, cechującego życie gospodarcze, które, by utrzymać się choćby na tym samym pozio­mie sprawności, musi rozbudowywać się, aby nadążyć za wzrostem ludności.Wysunięcie na czoło zagadnień gospodarczych proble­mu inwestycji i ich finansowania jako czynnika decydującego o po­stępie gospodarczym.Zaakcentowanie twórczej z punktu widzenia postępu gospodarczego roli przywilejów społecznych (feudalnych czy kapi­talistycznych) w okresie ich powstawania, gdy oparte były o wy­konywanie funkcji finansowania inwestycji (osadniczych czy prze­mysłowych), funkcji więc o decydującym znaczeniu dla całego spo­łeczeństwa.Podkreślenie przełomowej roli dwóch momentów roz­wojowych: momentu, który z przyczyn technicznych staje się kre­sem możliwości osadniczych, pozwalających dotąd produkcji, nadą­żyć za przyrostem ludności (tu analogie liczne z różnych epok, czę­ści świata i narodów), oraz momentu, który z przyczyn ustro- jowo-społecznych staje się kresem postępu gospodarczego w kapita­lizmie (zjawisko bez precedensu).

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)