PODSTAWOWY POSTULAT

Zrealizowanie tego jest podstawo­wym postulatem sprawiedliwości społecznej. Twierdzimy nato­miast, że najpełniejsze nawet zrealizowanie tego hasła nie dopro­wadzi do wydatniejszego podniesienia stopy życiowej masy nasze­go społeczeństwa. Dlatego na pierwszy plan musi być u nas wysu­nięte hasło zwiększenia produkcji, zwiększenia dochodu społeczne­go. W naszych warunkach starać się musimy o to, by było czym się dzielić. Droga do zwiększania dochodu społecznego jest faktycz­nie jedna tylko. Tą drogą jest uprzemysłowienie. Tylko ono kieru­je ludzi do pracy przy narzędziach, które efekt pracy ludzkich mięśni zwielokrotniają.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)