PODZIAŁ DOCHODU SPOŁECZNEGO

Jak zawsze w rozumowaniach z zakresu polityki społecz­no-gospodarczej, tak i tym razem rozpocząć musimy od sformułowa­nia przyświecających nam celów. Będą one dwa, nie wzbudzające zresztą większych zastrzeżeń. A mianowicie: 1) maksymalne zwięk­szenie konsumpcji szerokich mas społeczeństwa, 2) zniesienie przy­wilejów konsumpcyjnych, udostępniających wybrańcom nielicznym dobra, o jakich marzyć nie może reszta społeczeństwa. Każdy z tych celów wymaga pewnego komentarza.Przez wysunięcie na czoło postulatu zwiększania kon­sumpcji nie chcemy bynajmniej twierdzić, że wzrost konsumpcji dóbr materialnych, umożliwiany przez postęp techniki produkcyj­nej. jest głównym celem ludzkiej działalności na ziemi. Niewątpli­wie jednak jest on głównym celem ludzkiej działalności gospodar­czej a tą się tu właśnie zajmujemy.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!