POJĘCIE SKOKU

Pojęcie „skoku” wiąże się z dawniejszym w nauce poję­ciem „rewolucji przemysłowej”. Pojęcie to dzisiaj w nauce zachod­niej raczej wychodzi z mody. Ciekawym tego przykładem może być fakt, że Ashton, tytułując tym pojęciem swą książkę, we wstępie do niej odmawia temu pojęciu racji bytu . Nie możemy tu wcho­dzić oczywiście w dyskusję terminologiczną. Istotnym dla nas jest tu tylko fakt, iż podstawiane obecnie zamiast pojęcia „rewolucji przemysłowej” pojęcie „skoku” czy „startu”, nie pokrywające się zresztą z poprzednim, tym niemniej oznacza, wbrew wyznawanej często przez tych samych uczonych konwencjonalistycznej koncep­cji periodyzacji historii, stanowisko realistyczne, uważające cezury między okresami historycznymi nie za wyraz słabości ludzkiego umysłu poznającego, nie za smutną konieczność dydaktyczną opartą dowolną umowę, lecz za zjawiska realnie w dziejach istniejąceobiektywnie, nieraz liczbowo dające się stwierdzić.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)