PORÓWNYWALNOŚĆ WIELKOŚCI

Ponieważ zaś porównywalność tej wielkości, choć tak ograniczona, ma w każdym razie zastosowanie w stosunku do każdych dwóch kolejnych momentów czasowych w tym samym społeczeństwie i to nawet wtedy, gdy momenty te wchodzą w skład dwóch odmiennych epok — więc wartość meto­dyczna pojęcia globalnej wartości produkcji jest w ten sposób jesz­cze większa, dostarczając klamr łączących dzieje danego społeczeń­stwa w odmiennych ustrojach społeczno-gospodarczych. Przy naj­bardziej nawet zasadniczych przekształceniach ustroju społeczno- -gospodarczego pewne elementy życia społeczno-gospodarczego po­zostają niezmienne, muszą więc być kategorie, które pozwolą nam traktować te elementy łącznie dla epoki kończącej się i zaczynają­cej. Tymi kategoriami są właśnie pojęcia produkcji i podziału do­chodu społecznego.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)