Posiadanie domu inwestycją wielopokoleniową

Wybudowanie własnego domu jest inwestycją służąco wielu pokoleniom danej rodziny. Niejednokrotnie już od początku użytkowania danego domu zamieszkuje w nich znaczna ilość przedstawicieli określonej rodziny. Młodzi mieszkają razem ze swoimi rodzicami i dziećmi, a czasami nawet z dalszym wujostwem. Do niedawna jeszcze dominowało takie przeświadczenie społeczne, że wybudowanie domu powinno skutkować wspólnym gospodarowaniem całych kręgów rodzinnych. W chwili obecnej podobne tendencje odnajdziemy jeszcze w środowiskach wiejskich, gdzie w jednym gospodarstwie znajduje się wiele różnorodnych osób. W miastach raczej dominują mniejsze domy przeznaczone tylko i wyłącznie dla rodziców z dziećmi i ewentualnie dziadkami. Inwestycja w postaci domu najczęściej przechodzi z pokolenia na pokolenie. W postępowaniach spadkowych otrzymują domy dzieci albo inni krewni osób budujących. Wiele zatem inwestycji tego typu posiada długoletnią historię. Domy zatem stanowią doskonała inwestycję posiadanych środków w przyszłość. W ten sposób zabezpieczymy byt naszych dzieci i wnuków.

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)