POTWIERDZENIE ROZUMOWANIA

Rozumowanie to znajduje potwierdzenie w osiągnięciach najnowszej teorii ekonomii (Keynes).Należy do nich udowodnie­nie tezy, że zarobki kapitalistów jako klasy wyznaczone są przez wydatki tychże kapitalistów na konsumpcję luksusowych artyku­łów. Nie wdając się w referowanie rozumowania, na którym teza ta się opiera, wyciągniemy tylko z niego prostą konsekwencję: unie­możliwienie czynienia wydatków na artykuły luksusowe uniemożli­wi tym samym kapitalistom osiąganie ich zysków. Zrealizowaną zostanie główna część składowa postulatu zrównania dochodów.A więc reasumujemy. Tak do zwiększenia globalnej wy­sokości dochodu społecznego, jak też i do zniesienia niesprawied­liwości w systemie jego podziału droga prowadzi poprzez planową i świadomą tych celów rozbudowę aparatu produkcyjnego i pla­nowe kierowanie jego funkcjonowaniem.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)