POWSTAWANIE KLASY ROBOTNICZEJ

W dzisiejszych czasach spór ten podniósł się na wyższy po­ziom. Dziś każdy rozumie, że metoda porównawcza w szerokim ro­zumieniu tego słowa jest absolutnie niezbędna w każdej, najbar­dziej nawet wąskiej pracy badawczej. Że stosowali ją zawsze, nie wiedząc o tym, najzaciętsi jej przeciwnicy. Że nie ma wprowadzenia do nauki jakiegokolwiek nowo stwierdzonego zjawiska bez porów­nania go ze zjawiskami już znanymi, że bez tego nie można by no­wego zjawiska po prostu nazwać. Spór więc z terenu abstrakcyj­nego przenosi się na konkretną analizę granic dopuszczalnej sto­sowalności oraz wyboru metod. Zagadnienia te wymagają ponownego rozpatrzenia dziś, gdy przed nauką stoi zadanie porównawczego badania procesu in­dustrializacji, procesu przekształcania społeczeństwa agrarnego w przemysłowe.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)