POZORNA ABSTRAKCJA

Jednocześnie metodologicz­nie zagadnienie skomplikowało się (a raczej wzbogaciło) o stano­wisko, które można by nazwać antropologicznym podejściem do ba­dania zjawisk społecznych. Mamy na myśli wszelkie teorie wielo­kierunkowego rozwoju cywilizacji. Jest pozornym tylko paradok­sem, że w okresie będącym widownią nieznanego w dziejach stop­nia i tempa uniformizacji cywilizacyjnej właśnie teorie „wielokie­runkowe” uzyskały tak głębokie opracowanie naukowe i tak sze­roki oddźwięk zarówno w opinii naukowej, jak i w szerszych krę­gach społecznych. Dodajmy zresztą, dla pogłębienia paradoksu, że oddźwięk ten jest bardziej widoczny w krajach zaawansowanych niż zacofanych.Ta, abstrakcyjna pozornie, problematyka jest naszym zdaniem fundamentalną i najżywiej we wszelkich konkretnych badaniach odczuwaną trudnością.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)