PRODUJUJĄCA FABRYKA

Zakłada się „kombinaty” żelazne, w których nowoczesny zespół wielkopiecowy połączony jest z walcowniami pracującymi techniką manufaktu­rową (węgiel drzewny i siła spadku wody), podczas gdy transport i produkcja węgla drzewnego zorganizowane są techniką całkiem archaiczną. Przodująca w kraju warszawska fabryka maszyn Ewansa uzależniła od siebie i utrzymała w charakterze kryptofilii szereg manufaktur metalowych, gdy równocześnie rudę żelazną wydobywała dla swych potrzeb półfeudalnymi metodami, przy użyciu pańszczyźnianej robocizny w nabytym w tym celu majątku ziemskim.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)