PROPONOWANA METODA

Stanowisku temu zarzucano finalizm (Gąsiorowska), prze­ciwstawiając mu kauzalistyczne stanowisko materializmu histo­rycznego. Niesłusznie. Proponowana tu metoda stawiania zagadnie­nia jest ostatnim, szczytowym szczeblem badania i rozumowania dążącego do stwierdzenia faktu, do odpowiedzi na pytanie: jak by­ło? i w żadnej mierze nie wyklucza przyczynowego stawiania spra­wy, a specjalnie materialistycznych interpretacji stwierdzanych faktów. Przeciwnie, stwierdzony fakt każdorazowego zmniejszenia się czy wzrostu przeciętnej wielkości dochodu społecznego, przypa­dającego na głowę ludności, musi być wyjaśniony, co w niczym nie zmniejsza syntetyzującej roli proponowanego tu przez nas ujęcia.Natomiast ujęcie to zareklamowane być może w inny spo­sób. Ocenianiu osiągnięć życia gospodarczego z punktu widzenia rentowności przeciwstawia ono ocenianie ich z punktu widzenia produkcyjności.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)