PROSTE PORÓWNANIE

Jakiż więc wniosek z tego obliczenia? Proste porównanie otrzymanej liczby 257 zł z zawartymi w powyższym zestawieniu pozwala stwierdzić, że skutki tak radykalnego, nawet aż za rady­kalnego, zrównania dochodów byłyby wątpliwej wartości. Wpraw­dzie poziom życiowy najliczniejszej w Polsce warstwy, chłopstwa, uległby dość poważnej zwyżce — to jednak poziom wszystkich po­zostałych klas obniżyłby się’ wydatnie. I chociaż możemy nie przej­mować się gwałtowną obniżką poziomu życiowego żyjących z zys­ku i wolnych zawodów (choć tu wchodzą też i pewne zawody, jak np. lekarza i inżyniera, które, choć nie w tak silnym stopniu, ale muszą być uprzywilejowane) ani tak mało produktywnych w Pol­sce klas, jak pracownicy umysłowi (głównie niewykwalifikowani tzw. urzędnicy — choć tu zaliczani są np. i nauczyciele) lub drob­nomieszczaństwo (choć tu zaliczani są liczni drobni kupcy i rze­mieślnicy, których poziomu życiowego niemal że nie podobna już obniżyć) — to jednak nawet nieznaczne obniżenie poziomu życio­wego drugiej po chłopstwie pod względem liczebności klasy, robot­ników pozarolnych, jest zjawiskiem całkowicie niedopuszczalnym.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!