PRZEWTÓR PRZEMYSŁOWY W EUROPIE WSCHODNIEJ

W jednym ze swych artykułów o rewolucji przemysłowej Jurgen Kuczyński (Zum Problem der Industriellen Revoluiion, „Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft”, IV, 1956, s. 501—524) pierwszy wysunął zagadnienie specyfiki przebiegu przewrotu przemysłowego w krajach tzw. pruskiej drogi rozwoju kapi­talizmu w rolnictwie. W nawiązaniu do tego artykułu pragnę w niniejszym szkicu zastanowić się, na czym ta specyfika polegała, wyliczyć niejako główne jej elementy. Wszystkie sformułowane poniżej uwagi mają charakter dy­skusyjny, niektóre zaś, ze względu na wąskość ram polemicznego artykułu, będą mogły być sformułowane dość gołosłownie. Celem ich jest zwrócenie uwagi badaczy na szereg moim zdaniem waż­nych prawidłowości. Jeśli ten cel osiągnę, będę zadowolony, nie­zależnie od tego, czy poniższe tezy zostaną potwierdzone, czy oba­lone. Operować będę w zasadzie materiałem z dziejów Polski. Jest rzeczą dyskusji wykazać, które z wyliczonych tu elementów, jako występujące i w innych krajach, mogą być uznane za typowe dla całej Europy Wschodniej względnie dla jakiejś grupy państw tego obszaru, które zaś są polską specyfiką.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)