PRZEWTÓR PRZEMYSŁOWY W EUROPIE WSCHODNIEJ

W jednym ze swych artykułów o rewolucji przemysłowej Jurgen Kuczyński (Zum Problem der Industriellen Revoluiion, „Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft”, IV, 1956, s. 501—524) pierwszy wysunął zagadnienie specyfiki przebiegu przewrotu przemysłowego w krajach tzw. pruskiej drogi rozwoju kapi­talizmu w rolnictwie. W nawiązaniu do tego artykułu pragnę w niniejszym szkicu zastanowić się, na czym ta specyfika polegała, wyliczyć niejako główne jej elementy. Wszystkie sformułowane poniżej uwagi mają charakter dy­skusyjny, niektóre zaś, ze względu na wąskość ram polemicznego artykułu, będą mogły być sformułowane dość gołosłownie. Celem ich jest zwrócenie uwagi badaczy na szereg moim zdaniem waż­nych prawidłowości. Jeśli ten cel osiągnę, będę zadowolony, nie­zależnie od tego, czy poniższe tezy zostaną potwierdzone, czy oba­lone. Operować będę w zasadzie materiałem z dziejów Polski. Jest rzeczą dyskusji wykazać, które z wyliczonych tu elementów, jako występujące i w innych krajach, mogą być uznane za typowe dla całej Europy Wschodniej względnie dla jakiejś grupy państw tego obszaru, które zaś są polską specyfiką.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)