PRZY NAJWIĘKSZEJ OSTROŻNOŚCI

drugiej jednak strony, przy największej nawet ostroż­ności w traktowaniu tego zagadnienia, nawet przy największej re­zerwie wobec tez przed chwilą referowanych, ba, nawet przy ich zdecydowanym zanegowaniu — wolno nam w każdym razie pod­kreślić konieczność każdorazowego uwzględniania elementu demo­graficznego w badaniach każdej rzeczywistości gospodarczej, a tak­że wolno nam, co dla nas najważniejsze, użyć elementu demogra­ficznego tego ogniwa, które pozwoli wedrzeć się w zamknięty krąg przyczynowo-skutkowy, jaki stanowi życie społeczno-gospodarcze. A więc danym jest, że stan ludności ulega zmianom. Z re­guły wzrasta . W zjawisku tym kryje się element niesłychanie do­niosły. Kryje się czynnik powodujący swoisty charakter dynamiz­mu, cechującego z reguły życie gospodarcze.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)