PRZYCZYNY UKŁADU

Jakie są przyczyny takiego układu stosunków i czy jest on zjawiskiem powszechnym? Przyczyna właściwie jest jedna: Polska, kraj bardzo uwsteczniony gospodarczo, jest, jak wszystkie tego ro­dzaju państwa, krajem o bardzo dużej rozpiętości dochodów i sto­py życiowej między klasami (stąd krajem, gdzie wielki posłuch znadują hasła antagonistyczne), ale jednocześnie krajem o bardzo małej stosunkowej liczebności klas uprzywilejowanych. Stąd wnio­sek, że zabranie choćby wielkich zysków, ale nielicznym ich posia­daczom, nie wystarczy na wyrównanie krzywdy wielkich mas upo­śledzonych. W polskich stosunkach nie pozwoli nawet na to, by pod­nieść poziom życiowy chłopów choćby do tak niskiego, na jakim żyli polscy robotnicy.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!