PUNKT WIDZENIA EKONOMII

Nawiasem zaznaczmy, że z punktu widzenia teorii ekono­mii wniosek ten nie jest bez znaczenia dla zarzuconego już od dzie­siątków lat sporu między klasykami a socjalistami o to, co jest waż­niejsze: wielkość dochodu społecznego czy też struktura jego po­działu? Spór ten zarzucony został, gdy ustalono mniej więcej za­sięg wpływów każdego z tych czynników. I w naszym opracowaniu, przyjmując stopę życiową za miernik osiągnięć gospodarki społecz^ nej, daliśmy tym wyraz przekonaniu, że i wielkość dochodu społecz­nego, i struktura jego podziału w równej mierze mają tu znaczenie decydujące. Natomiast wniosek dopiero co sformułowany przechy­la jednak nieco szalę na korzyść klasyków: ostateczny rezultat go- podarowania, stopa życiowa mas, rośnie jednak w miarę zwiększa­nia się globalnej wielkości dochodu społecznego, mimo że struktura podziału dochodu zmienia się na niekorzyść — i jednak maleje w miarę zmniejszania się dochodu społecznego, mimo że struktura po­działu dochodu zmienia się korzystnie.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)