REALIZACJA CELÓW

Do realizacji sformułowanych wyżej dwóch celów zmie­rzać musimy, oddziałując a) na wielkość dochodu społecznego oraz b) na jego podział. Bynajmniej nie obojętnym jest zagadnienie po­łożenia większego nacisku na jedną czy na drugą z tych dróg. Od­grywało ono stale w walkach doktryn społeczno-gospodarczych podstawową rolę. I dziś także kierunki solidarystyczne będą się sta­rały akcentować pierwszą z tych dróg, antagonistyczne zaś — dru­gą. I byłoby uproszczeniem zagadnienia, gdybyśmy powiedzieli, że obie równie są ważne. W rzeczywistości, jak zaraz postaram się wykazać, nie można na powyższe pytanie dać generalnie obowiązu­jącej odpowiedzi. Wybór drogi musi każdorazowo zależeć od struk­tury danego społeczeństwa.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!