ROLA PAŃSTWA W PROCESIE

Wraz z przekształcaniem się wielkiej własności ziemskiej przekształca się też i jej państwo, stwarzając cieplarniane warun­ki zarówno dla ukapitalistyczniania się folwarków, jak i dla bur­żuazji. Rola państwa w procesie pierwotnej akumulacji i prze­wrotu przemysłowego odznacza się w krajach Europy Wschodniej pewnymi specyficznymi cechami. Nie wchodzi tu w grę (poza Ro­sją) jego rola w organizacji rabunku krajów kolonialnych. Ograni­czona lub nawet żadna jest tu rola zadłużenia państwowego (w sen­sie angielskich pożyczek państwowych). Rola państwa jednak nie jest tu bynajmniej mniejsza, lecz może nawet większa niż w kra­jach Europy Zachodniej.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)