ROPOZNANIE OKOLICZNOŚCI

Nawet na terenach z dawna osiadłych i zdawałoby się dobrze zagospodarowanych trwa w czasach historycznych proces zwiększania powierzchni użytków czy to przez trzebież lasów, czy przez branie pod uprawę pustek, okupację nieużytkowanych lub nieintensywnie użytkowanych wspólnot itp. Jakżeby przecież inaczej wytłumaczyć fakt powsta­nia w Polsce w XVI wieku masowego eksportu zboża, jeśliby nie przypuścić, że jednocześnie nastąpiło wielkie zwiększenie produk­cji? Okoliczność tę często się zapoznaje, a przecież zboże jest arty­kułem mało elastycznym i pewne jest, że ani przed wiekiem XVI nie było produkowane w ilościach przekraczających możliwości i potrzeby konsumpcyjne, ani też w wieku XVI nie przeprowadzono żadnych dalej idących ograniczeń tej konsumpcji.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)