ROZPIĘTOŚĆ CEN I PŁAC

Rozpiętość cen i płac, duża, jak mówiłem, w kraju macierzystym, jeszcze większa była — z przy­czyn, o których wyżej — w innych krajach Europy, do których Anglia eksportowała, a do zawrotnych rozmiarów dochodziła w kra­jach zamorskich, koloniach. Identyczny pod tym względem prze­bieg będzie miała rewolucja przemysłowa w Japonii w latach mię­dzywojennych. U podstaw rewolucji przemysłowej leży wyzysk pracownika i wyzysk konsumenta. Oczywiście, jak powstanie zależności poddańczej w zara­niu feudalizmu miało swoje uzasadnienie gospodarcze, tak też i miał takież uzasadnienie gospodarcze fakt powstania nowego przywile­ju społecznego: uprawnień fabrykanta do znacznej części wytworu pracy jego robotników. Tak kandydat na osadnika w zaraniu feuda­lizmu, jak i kandydat na robotnika w zaraniu kapitalizmu godzili się na dyktowane im warunki nie z dobrej woli, lecz pod presją sy­tuacji przymusowej.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)