RYNEK SIŁY ROBOCZEJ

W Królestwie Polskim owa sektorowość występuje spe­cjalnie jaskrawo ze względu na to, że istnieje tu obok siebie praw­dziwie wolnonajemny rynek siły roboczej oraz formalna pańszczyz­na. W szeregu innych krajów Europy Wschodniej sektor rąk robo­czych, zastrzeżony do eksploatacji przez wielką własność ziemską, związany jest z metodami bardziej ukrytymi.Drugi z wymienionych wyżej czynników, mianowicie przejście wielkiej własności do gospodarki pieniężnej, a zwłaszcza kredytowej, polegał przede wszystkim na przekształceniu podsta­wowego środka produkcji, mianowicie ziemi, w towar. Symbolicz­nym przejawem tego było ukształtowanie się instytucji kredytu ziemskiego, upłynniające wartość nieruchomości.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)