SILNE UWYPUKLENIE

Przez silne uwypuklenie zjawisk demograficznych i podkreślenie związanego z nimi dynamizmu, cechującego ex defi- nitione każde życie gospodarcze — doszliśmy do następnego wska­zania metodologicznego: przy badaniu każdej gospodarki społecz­nej poza zbadaniem stosunku bezwzględnych wielkości (wartości globalnej dochodu społecznego i liczby ludności) — nie mniej waż­ne jest badanie stosunku zmian (z reguły przyrostów) dla każdego momentu w stosunku do poprzedniego. Ten dopiero stosunek bę­dzie sprawdzianem aktualnych osiągnięć danej gospodarki społecz­nej i on też, jako rzeczywistość społeczna zawsze odczuwana i uświadamiana, będzie jedną z głównych podstaw ludzkich działań społecznych.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)