ŚMIAŁE PRÓBY

Śmiałych prób tu nie braknie, że wymienimy cho­ciażby osiągnięcia takich uczonych, jak Kuznets, Hoselitz, Rostow, Youngson czy Jacobs. I nic dziwnego, sytuacja bowiem jest pasjo­nująca dla badaczy. Temat, badany od stu lat, ale na jednym (An­glia) lub paru zaledwie (Anglia plus Francja, Niemcy, Stany Zjed­noczone i Japonia) przykładach, dziś może być badany z każdym , dziesięcioleciem w coraz większej ilości konkretnych przebiegów. ; W dodatku dotychczas badany prawie wyłącznie retrospektywnie, może być dziś badany in statu nascendi, przy czym oba z tych po­dejść, i retrospektywne, i aktualne, mają właściwe sobie, niezastą­pione walory: podejście retrospektywne dysponuje dłuższymi cią­gami, znajomością skutków, często dostępem do materiałów, które za swej aktualności obciążone były ciężarem tajemnicy, podejście zaś aktualne — „bezpośredniością” spojrzenia, możliwością kontak­tu z żywymi ludźmi, możliwością tworzenia źródeł dostosowanych do potrzeb badania i odpowiadających na stawiane przez badacza pytania etc.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)