ŚWIAT KAPITALISTYCZNY

Gdy zaś świat kapitalistyczny znalazł się w stadium, kie­dy już nie można było na drodze dotychczasowej akumulacji wiel­kich zysków przedsiębiorcy znaleźć warsztatów pracy, które za­trudniłyby przyrost ludności, przy których mogłyby stawać do­rastające młode pokolenia, gdy często w okresach periodycznych kryzysów — mimo istnienia wystarczającej liczby urządzeń pro­dukcyjnych — duża część istniejących aktualnie rąk roboczych nie znajdowała dla siebie pracy, a dochód społeczny przypadający na głowę malał katastrofalnie bez żadnego technicznego uzasadnienia, gdy nawet w okresach dobrej koniunktury gospodarczej regułą się stało, że istniejące urządzenia produkcyjne nie były w pełni ich J możliwości wykorzystywane, a dochód społeczny przypadający na głowę ludności kształtował się znacznie poniżej osiągalnego tech­nicznie poziomu — wtedy znów klasa zagrożona w swym przy­wileju swą oczywistą nieprzydatnością powołała do życia twór spe­cyficzny: faszyzm.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)