SZEREG TEZ

Wysunęliśmy tu szereg tez, z których większość ma prze­cież długą genealogię w dziejach nauki. Wyliczając je poniżej dla zbilansowania naszych rozważań w tym właśnie specyficznym ich zespole widzimy novum i metodologiczną przydatność proponowa­nego tu przez nas ujęcia.Oto one:Podzielenie historii społeczno-gospodarczej na dwie równoważne części, z których pierwsza byłaby nauką o wielkości dochodu społecznego, a druga nauką o jego podziale. W pierwszej przeważałyby zagadnienia gospodarcze, a w drugiej społeczne; w pierwszej centralnym problemem byłby problem postępu gospodar­czego, a w drugiej — przywileju społecznego.Przyjęcie za sprawdzian postępu gospodarczego abstrakcyjnej wielkości stosunku globalnej wartości dochodu spo­łecznego do liczby zaludnienia, innymi słowy wielkości dochodu społecznego przypadającego na głowę ludności.Podkreślenie roli, jaką w życiu społeczno-gospodar­czym odgrywa czynnik w pewnej mierze heterogeniczny, jakim jest ruch ludności, a przede wszystkim jej przyrost naturalny.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)