TRUDNOŚCI W BADANIU

Casus Polski jest niewątpliwie wyjątkowo trudny do zba­dania. Wiele złożyło się na to przyczyn. W okresie przedrozbioro­wym nie było w Polsce monarchii absolutyzmu oświeconego z jej sprawną administracją, w wyniku czego nie powstawały typowe dla tej epoki w innych państwach, a bezcenne dla historyków, ka­tegorie źródeł. W XIX w. rozbiory, rozrywając jedność polityczną ziem polskich, spowodowały, że dla każdej części owych ziem pow­stawały źródła odmienne, często nieporównywalne. W drugiej po­łowie XIX w., w ślad za rozbiciem politycznym, pogłębia się roz­bicie ekonomicznych związków między ziemiami polskimi, stwa­rzając dla historyka gospodarczego dodatkowe trudności. Wreszcie katastrofalne zniszczenia archiwów w toku ostatniej wojny spra­wiają, że historyk staje bezradny wobec wielu fundamentalnych zagadnień.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)