UZYSKIWANE SUMY

Małe rozmiary gospodarstw chłopskich pozosta­wiają po uwzględnieniu konsumpcji rodzinnej i zużycia produkcyj­nego minimalne nadwyżki do zbycia na rynku. Sumy uzyskiwane za część zbywaną muszą być częściowo zużyte na opłacenie podat­ków. Chłop więc, będąc w małym stopniu sprzedawcą, jest w jesz­cze mniejszym stopniu nabywcą. Gdy uwzględnimy zaś niezbęd­ność dokonywania pewnych zakupów o charakterze konsumpcyj­nym, okazuje się, że wydatki inwestycyjne nie wchodzą niemal w ogóle w grę. Sytuację w zakresie ekonomicznego bilansu tego pro­cesu niewiele zmienia.ważny pod względem społecznym i z punktu widzenia walki klasowej fakt wczesnego wyodrębniania się nie­licznej kategorii zamożnego i inwestującego chłopstwa.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)