W DZIEJACH WSZYSTKICH KRAJÓW

Poświęconą pojęciu „skoku” rozprawę W.W. Rostow, pro­fesor z Massachusetts Institute of Technology, zatytułował: The Take-off into Selj-sustained Growth . W tym określeniu kryje się naszym zdaniem doniosły problem teoretyczny. Niewątpliwie, w dziejach wszystkich krajów, które w ogóle stworzyły jaki taki przemysł, daje się ustalić okres „skoku” przemysłowego. Można dyskutować nad charakterem tego „skoku” i nad kryteriami, we­dług których należałoby go ustalać i datować. Samo zjawisko nie ulega chyba jednak wątpliwości. Natomiast drugie ogniwo stwo­rzonego przez Rostowa pojęcia budzi jak najżywsze wątpliwości. Start do „samoczynnego wzrostu”. Czy rzeczywiście? Jeśli w ślad za Gerschenkronem skoncentrujemy swą uwagę na Anglii, Francji, Niemczech i Japonii, wówczas pojęcie to będzie uzasadnione. Lecz w innych, znacznie liczniejszych wypadkach, bynajmniej.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)