W FORMIE SUGESTII

Z punktu widzenia zaś nieprzebranego materiału szcze­gółowego, dostarczanego nam przez dzieje wniosek tu sformułowa­ny otwiera wielkie możliwości interpretacyjne. Niejednej z tez na­suwających się nie potrafiłbym dziś jeszcze dowieść, a przecież od przeprowadzenia szeregu takich dowodów zależy możność przyjęcia proponowanego sformułowania ogólnego.W formie sugestii jednak mogę zaznaczyć, że jeśli np. w XVI wieku Polska przeżywała okres gospodarczej pomyślności, a jednocześnie wiek ten był okresem przewłaszczania ziemi wiejskiej przez dwór i powiększania folwarków — to dla zrozumienia faktu, iż chłop nie buntował się przeciwko zmniejszeniu jego stanu posiadania i przechodzeniu z systemu czynszowego na pańszczyźniany, nie trzejaa uciekać się, jak to czynił Kazimierz Dobrowolski, do „różnic antropologicznych”.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)