W OPÓŹNIONYCH KRAJACH

Rzecz więc w tym, że w krajach względnie opóźnionej in­dustrializacji ów „start” nie jest zawsze startem do „samoczynne­go” dalszego wzrostu. W krajach tych wytwarza się swoisty dua­lizm, mający swoje aspekty przestrzenne, branżowe, ustrojowe, a sięgający nieraz w głąb, aż do wewnętrznej struktury wielu przed­siębiorstw. Współżycie w jednej gospodarce narodowej regionów skrajnie zacofanych z regionami zmodernizowanymi; zacofanie rol­nictwa w ogóle, a zwłaszcza w zacofanej części kraju, przy jedno­czesnym istnieniu niektórych gałęzi nowoczesnego przemysłu; współistnienie, nieraz nawet w jednych branżach, nowoczesnego przemysłu i masowego tradycyjnego rzemiosła i chałupnictwa; wy­stępowanie czasem w tym samym przedsiębiorstwie etapów proce­su produkcyjnego wysoko zmechanizowanych i innych, wykonywa­nych techniką ręczną; wielkie osiągnięcia w dziedzinie kultury przy wysokim odsetku analfabetyzmu; wysoki stosunkowo stopień izo­lacji inteligencji w społeczeństwie; fundamentalne obciążenie dzia­łalności ruchu robotniczego różnorodnymi konsekwencjami istnie­nia w kraju wielkiego zagadnienia chłopskiego; trwałe utrzymywa­nie się władzy w rękach sojuszu między wielką burżuazją a wiel­kimi właścicielami ziemskimi.

Witaj na moim serwisie! Pracuje jako agentka nieruchomości w jednej z większych agencji nieruchomości w Warszawie, na co dzień doradzam ludziom na co zwrócić uwagę wybierając mieszkanie lub dom dla siebie. Postanowiłam założyć bloga o tej bliskiej mi tematyce, aby dzielić się z Wami moimi doświadczaniami. Mam nadzieję, że wpisy będą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)